We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İnsanlık kalesi aile düşmemeli

1 0 0
12.05.2022

Sünnetullah gereği her eşya, var olmak için belli bir kök veya temele dayanmaktadır. Ot, ağaç, şitil, fide, tiyek, gül, çiçek, kısaca tüm bitkiler, mükemmel bir kök üzerinde yükselir. Ne ki, tüm bu bitkiler; kökleriyle hayata başlar, varlıklarını da kökleriyle devam ettirirler. Kök ne kadar sağlamsa, bitki o denli sağlıklı, gür ve verimli olur. Kök çürüdüğü, kuruduğu, koptuğu veya kesildiği zaman, bitkinin varlığını devam ettirmesi mümkün değildir. Böyle bir bitkinin, bırakın meyve vermesi, kendisi dahi varlığını devam ettiremeyip kuruyup gidecektir. Bu kural, cılız bir ottan, ulu bir çınara varıncaya kadar her bitki için geçerlidir.

Eşrefi mahlûkat olan insanın; insanca ve İslamca ve sağlıklı bir şekilde var olması, insanlık ağacının kökü olan, aileyle mümkündür.İnsanlık ailesinin varlığını devam ettirmesinin tek yolu ise, meşru bir nikâhla evlenip yuva kurmasıdır. Bunun aksine hareket etmek, insanlığa ve kulluğun gereğine ihanet olduğu gibi, bindiği dalı kesmek ve intihardır.

Hakla batılın mücadelesi, sür git devam etmektedir ve kıyamete kadar da devam edecektir. Batılın hakka karşı söz ve fikirle baş etmesi mümkün değildir. Çünkü hak cephenin kaynağı vahyi ilahidir. Batıl cephe ise, heva ve heveslere dayanmaktadır. Batılın sıcak savaşla da İslam’a karşı mukavemet etmesi mümkün değildir. Çünkü batıl cephe, yaşamak ve bu dünyanın zevkleri için savaşmaktadır. Ama her Müslüman, Allah (cc) yolunda şehit olmayı, en büyük şeref bilmektedir. Aklıselim her Müslüman, zillet içinde yaşamaktansa, izzetle şehit olmayı tercih eder.

Hak-batıl mücadelesinde hakkın en büyük ve etkin gücü, ailedir. Her sağlam bir aile, batıl cepheye karşı duran muhkem bir kale hükmündedir. Düşman bunu çok iyi bildiği için, çok önceden başlattığı aileyi........

© Milat


Get it on Google Play