We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Çevre evimizdir temiz tutalım (3)

3 0 0
26.09.2021

Eğer bugün; ozon tabakası delinmiş, mevsimler allak bullak olmuş, küresel ısınma denen büyük bir felaketle karşı karşıya isek, bunun bir sebebi de, ilahi emanet olan çevreye ihanetimiz ve dengeyi bozmamızdır. “Ekolojik denge” veya “doğa kanunu” denen şey, işte Kur'an da defalarca tekrar eden “döşek” ve “beşik” ifadeleriyle anlatılan sünnetullahtır. İlahi dengeye dokunmak, gayretullaha dokunmaktır. Gayretullaha dokunanlar da er veya geç, ilahi gazap ile karşılaşmaya ve helak olmaya mahkumdurlar.

Çevre konusunda ümmet olarak, bugün acınacak halde olmamız garip değil mi? Resulullah (sav) ve ashabının uyarı, ikaz ve uygulamaları meydandayken, bu konuda asırlarca insanlığa önder ve örnek olmuşken, bize ne oldu da bu hale geldik? Tüm dünyaya temizliği, dirlik ve düzeni öğretmiş bir ümmetin torunlarına yakışıyor mu? 18. Yüzyıla kadar yıkanmayı günah ve zararlı gören batı, nasıl olur da temizlik konusunda bize ders vermeye kalkışır. Bu ümmet çevre ve temizlik konusunda insanlığın öğretmeniyken neden şimdi perişandır?

Ta 1450 yıl önceden yapılan şu nebevi uyarılar meydandayken bu hal bize yakışmaz. “Lânete mâruz kalacağınız üç şeyi yapmaktan sakının: Pınar başlarına, yol ortasına ve insanların gölgelendiği yerlere abdest bozmayın!” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 14/26; İbn-i Mâce, Tahâret, 21) “Bir kimse ağaç diker de o ağacın meyvesinden bir insan veya Allah’ın mahlûkâtından herhangi bir varlık yerse bu, o ağacı diken kimse için sadaka olur. (Ahmed, VI, 444. Bkz.........

© Milat


Get it on Google Play