Karadavî; bir asırlık ömrünü; ilim, davet ve cihada adamış öncü ve örnek bir Müslümandır.

Karadavî; iman ettiği değerleri yaşama ve yaşatma uğruna çile çeken, sürgün yaşayan samimiyet timsali bir mümindir.

Karadavî; Müslümanlara karşı sergilenen vahşet ve kıyımlar başta olmak üzere her türlü hukuksuzluk karşısında öfkesi kabaran, sesini yükselten, açıkça tepki koyan, Müslüman kitleyle birlikte soluğu meydanlarda alan bir dava ve mücadele eridir.

Karadavî; İslamî sabiteleri muhafaza hususunda fevkalâde hassas, ictihad sahasına giren konularda maslahatı ve kolaylaştırmayı ilke edinen, her zaman insanı kazanmaya odaklı, ilimde-amelde-eylemde itidalli yaklaşım sahibi bir alim ve davetçidir.

Karadavî; ilmin haysiyet ve itibarını her zaman korumuş, Hakk'ın hatırını her şeyin üstünde tutmuş, zalime asla boyun eğmemiş bir asalet ve vakar örneğidir.

Karadavî; bütün sınırları aşarak yaşadığı çağda ömür süren (neredeyse) tüm müminlerin zihin ve gönül dünyalarına doğrudan ya da dolaylı biçimde dokunan, kalıcı güzel izler bırakan Allah’ın salih bir kuludur.

Karadavî; her renkten, her dilden, her cinsiyetten, her coğrafyadan sayısız insanın hüsn-i şehadetine mazhar olmuş bir bahtiyardır.Bu ne büyük ikramdır, lütuftur Allah’ım!Karadavî’ye mübarek olsun, bize de nasip olsun. (Doç. Dr. Ahmet Akbaş)

Yusuf el-Karadavî’den(rh.a)Alıntılar

QOSHE - ​Yusuf el-Karadavî kimdir - Muhammed Özkılınç
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

​Yusuf el-Karadavî kimdir

29 2 0
03.10.2022

Karadavî; bir asırlık ömrünü; ilim, davet ve cihada adamış öncü ve örnek bir Müslümandır.

Karadavî; iman ettiği değerleri yaşama ve yaşatma uğruna çile çeken, sürgün yaşayan samimiyet timsali bir mümindir.

Karadavî; Müslümanlara karşı sergilenen vahşet ve kıyımlar başta olmak üzere her türlü hukuksuzluk karşısında öfkesi kabaran, sesini yükselten, açıkça tepki koyan, Müslüman kitleyle birlikte soluğu meydanlarda alan bir dava ve mücadele........

© Milat


Get it on Google Play