We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Eser ve kıymet ahlakı

3 0 0
25.05.2022

Bir insanın bir başkasının malına, canına, namusuna göz dikmesi anlıktır. Gayet basit vegayet kolay gerçekleşir. Bu kötülük, bazen anlık bazen üç beş yılda öğrenilebilir. Ancak o insanı, bir başkasının malına, canına, namusuna göz dikmesi gibi bir kötülükten men etmek çok zordur. Belki de bazen imkânsızdır.

Bir insanın bir başkasının malına, canına, namusuna göz dikmesi,en büyük edepsizlik,en büyük ahlaksızlıktır. İnsanın, insanlığın, devlet ve ülkenin çöküp batması, tamamıyla bundandır.

Edep ve ahlak konusu, gerçek hayatta her yönüyle herkesi ilgilendiren yaşamsal bir tavırdır. Hangi yönden olursa olsun ister menfaat ister zarar yönüyle olsun istisnasız herkesi ilgilendirir.

Herkesi ilgilendirdiği gibi gerek uygulanması gerekse sonuçları itibariyle herkesi ve her kurumu müspet ve menfi yönlerden etkiler. Edepli olup olmamak, ahlaklı olup olmamak; ana rahmine düşen bebeği de hasat yaptığınız toprağı da etkileyecektir. Edepli ve ahlaklı olsanız da olmasanız da edepsiz ve ahlaksızların yaktığı cehennem ateşi istisnasız edepli edepsiz, ahlaklı ahlaksız herkesi etkiler.

Durum böyle ise nasıl olacak da edepsizlik ve ahlaksızlık düzeltilecektir?

Öncelikle bir başkasının malına, canına, namusuna göz dikmemek bir görgü, bir edep, bir ahlak işidir. İnsanlık meselesidir ve kurtarıcıdır.Meselenin........

© Milat


Get it on Google Play