We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Zihin İşgali

3 0 0
01.10.2021

Günümüzde İslâm’ın, dînin, şeriatın ne demek olduğunu bilmeyen insanlar, kendi kafalarına göre bir din anlayışı geliştirmişler. Her şeyi kendi zihinlerinde şekillendirdikleri algı ve yanılgılara göre değerlendiriyorlar. Bu durum bizim memleketimizde neredeyse bir zihni hastalık hâline geldi ve insanlar bunun farkında bile değiller. Bu hal hakikaten üzücü, düşündürücü bir husustur.

Ülkemizde herkes, gerek medya gerekse kişilerin çevrelerinde kim varsa onların önlerine koydukları hazırlarla, zihni yapılarını oluşturuyorlar. İnsanlar kendi bulundukları ortamın halleriyle halleniyorlar. İyi hal üzere olanların kişilikleri, olumlu olarak gelişiyor.

Menfi ortamlarda bulunanlar ise düşmanlık, saldırganlık ve kin üzerinden hâdiselere hep negatif olarak bakıyor ve olayları ona göre değerlendiriyorlar. Bu halleriyle bu tip kişiler etraflarına menfîlik ve olumsuzluk yayıyorlar.

Dînin, İslâm’ın, şeriatın daha ne demek olduğunu bilmeyen insanlar, içinde bulundukları ortam gereği o zamana kadar din adına geliştirdiği algılarla, uzaktan, el yordamıyla değerlendirmelerde bulunuyorlar. Halbuki İslam, din, şeriat onların algıladıkları gibi değil, gerçekler onların anladıklarından çok farklı. Ve bu insanlar ülkenin güya ilmi olarak ileri gelenlerinden profesör, bilim adamı. Kariyeri öyle fakat İslam hakkında zerre bilgileri yok, ama insanlar onu, ‘hocam’ diye dinliyorlar, sözlerine itibar ediyorlar. Oysaki anlattıkları, sâdece tâbiri câizse; ‘saçmalardan seçmeler.’den ibâret.

Böylelerinin konuştuklarına itibar edilemez. İnsanların çoğu da, dîni doğru dürüst bilmediklerinden; ‘koskoca profesör olmuş, bilmez mi hiç?’ diye........

© Merhaba Haber


Get it on Google Play