We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yunus Emre’nin Fikir Ve Düşünceleri

3 0 0
30.07.2021

Yunus Emre’nin şiirlerinde işlediği konulardan hareketle, onun Türk Tasavvuf Edebiyatında kendine âit bir tarz kurmuş olduğunu anlıyoruz.

Ahmed Yesevî ile başlayan ‘tekke şiiri’ geleneğini Yunus Emre, Anadolu coğrafyasında devam ettirmiştir. Rumeli coğrafyası da, Yunustan etkilenmiştir. Yunus Emre, kendi sahasında farklı bir ‘Yunus tarzı’ oluşturmuş, fikir ve düşünceleriyle halkın önem verdiği bir şâirdir. Bu yönüyle Yunus Emre halkın mânevî yönünü inşa etmede büyük katkısı vardır.

O fikir ve inanışlarını, insanına akıcı ve anlaşılır üslûbuyla tıpkı ekmek-peynir yeme rahatlığında anlatmıştır.

Dün Yunusun şiirleriyle ortaya koyduğu fikirler, bugünün insanının problemlerine devâ olacak niteliktedir. Yaşadığımız devrin şartlarına yaraşır şekilde, Yunusun yeniden yorumlanarak insanımızın faydalanmasına açık hâle getirilmesi lâzımdır.

Yunus Emre’nin ortaya koyduğu fikir ve düşüncelere sâdece bizim insanımız değil, bütün dünya insanlığı muhtaçtır.

Günümüz insanı yalnızca zâhiri kalıba, yâni şekilciliğe önem vererek, kendi hislerinin kölesi hâline gelmiştir. Halbuki Yunusun şiirlerinde dile getirdiği, insanın fıtratı asliyesindeki, iç âlem güzellikleri ve mânevî zenginlikleri ile insan, asıl insan olur.

Ancak Yunustaki insan sevgisinin Batıdaki ‘hümanizm’ fikrinden ayrılan pek çok yönü vardır. Yunustaki insan sevgisini temel dayanağı ve üst noktası ‘Hak Bilgisi’ne dayanır ve bütün insanlığı kucaklayacak mâhiyettedir. Yunustaki fikri birikimleri, ‘mistik’ olarak yorumlamak, gâyet isâbetsizdir. Onun dayandığı birikim, Kur’an-Sünnet ve........

© Merhaba Haber


Get it on Google Play