We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Toprak uğruna can verilen vatandır

2 0 0
12.11.2021

‘İnsan topraktan yaratıldığı için, toprağın özelliklerini taşır. Toprak zaman zaman kurur, sıcaktan kavrulur, suya hasret çeker. Bir mevsim kışın cefâsına katlanır. Bereketli bahar yağmurlarıyla yeniden dirilir. Bin bir güzellik, renk, koku ve ahengi ile ilâhî kudret nakışları sergiler. İnsanın da toprağa benzer ortak bir kaderi vardır. Dünyevî ihtirasların girdabında çöllerdeki kum fırtınası gibi çalkalanır durur. Nefsin sultasında kendini perişan eder. Ancak nefis engelini aşması neticesinde kâmilleşir. Toprağın bahar yağmurlarıyla hayat bulması gibi feyz ve rahmet tecellilerine nâil olarak diğergamlaşır. Böylece kendine gelen nimetleri, bir bahar bereketinin güzellik ve bolluğu içerisinde Allah (c.c) rızâsı için mümbit topraklar misâli etrâfına infak eder. İnsanın fâni vücûdu topraktan yaratıldığı için toprakla gıdâlanır ve neticede toprakta yok olur. Yâni aslına döner. Topraktaki bütün elementler, insan vücûdunda –az veya çok- mevcuttur. Yine toprak; kırmızı, siyah, beyaz ve benzeri muhtelif renklere sâhip olduğu gibi ondan yaratılan insanlar da muhtelif renkler taşımaktadır. Ayni zamanda toprağın katı ve yumuşak tarafları olduğu gibi insanlar da kâbiliyet ve istidat bakımından farklı farklıdır.’ (Topbaş, Osman Nuri, Nebiler Silsilesi, a.g.e, C.I, s.69) Nitekim âyeti kerime bu husûsu teyid eder. “Görmedin mi? Allah gökten su indirdi. Onunla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan (geçen) beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve simsiyah yollar (yaptık). İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinden ancak âlimler, Allah'tan (gereğince) korkar. Şüphesiz Allah, dâima üstündür, çok bağışlayandır.” (Fâtır, 27-28)

Toprak içinde barındırdıklarından dolayı vefâlı bir dosttur. Şöyle bir düşünsek, bütün........

© Merhaba Haber


Get it on Google Play