We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Son durumları konuşalım

3 0 0
29.08.2021

Dünya denen iki kapılı handa insanlar imtihan çerçevesi içinde yaşarken deprem, sel, yangın, salgın hastalık gibi pek çok doğal âfet ve olumsuz sosyal hâdiselerle karşılaşabiliyorlar. Bunlardan korunma ve kurtulma çâraleri aramaları pek tabî ki, bir zorunluluktur.

Son senelerde dünyânın başına musallat olan milimetrenin milyonda biri ölçüsünde olan, canlı bile diyemeyeceğimiz küçücük bir virüs karşısında, bütün bir insanlık onca gelişmiş teknolojiye rağmen âciz kalmıştır. Yine son günlerde bilhassa Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felâketinde, kocaman kasalar tıpkı bir kağıt gibi olmuş ve bir anda kilometrelerce öteye savrulmuştu. Kocaman dağ gibi apartmanlardan hızla içeri dalan büyük, devâsa sular karşısında insanoğlu âciz, şaşkın, ne yapacağını bilemez bir vaziyette kalmıştı.

Bilelim ki, bunca olan biteni ihâta eden, her hâdisenin perçeminden tutan bir kudret eli var. Olanlara müdâhale etmede güçlük çeken ve pek çok durumda âciz kalan insanoğlu demek ki, her şeyi istediği gibi yönetemiyor. Kendi gücünün üstünde bir güç var. Bunu artık insanoğlu anlamalı. Akıllı olduğunu iddia edenler, bu hikmeti kavramalı. ‘Eyvah! Biz bir yerlerde hata yapıyoruz’, demelidir. Zira yeryüzünde her şey, O Kâinâtın Mutlak Hâkimi tarafından idâre ediliyor. Ve bütün var olanları, kudret elinde tutan, Yeryüzünün Yegâne Sâhibi Allâhu Azûmuşşan, hata yapanları zaman zaman böylesi hâdiselerle uyarır. İnsanoğlunun bir şekilde kulağı çekilir. Âdeta; ‘haddini bil, her şeyi kendinden bilme, kendine put gibi tapma’ denmektedir. Uyarılara kulak asmayanların vay hâline!!!

Târih incelendiğinde yoldan çıkan kavimler, nice salgın hastalıklar, tabii âfetlerle sınanmıştır. İnsanlığın menfî gidişâtı, dünyânın kaderi üzerinde mühim rol oynar. Bu yüzden yüce dînimizde menfîyâtı durdurucu, günahları men edici, kötülükleri önleyici hayır ve iyiliği hâkim kılıcı; ‘Emri bir mâruf-nehyi anil münker’ hâdisesi vardır. Bu çok önemli bir hizmettir. “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âli İmran, 104) (Meal açıklaması: Müfessirler, bu ayetin emri uyarınca,........

© Merhaba Haber


Get it on Google Play