We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

PEYGAMBERİMİZE  MUHABBET

3 0 0
19.10.2021

İki Cihânın Sultânı Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâm’ı sevmek ve dahi O’na inanmak imân etmenin şartıdır, O’na muhabbet, imânın en bâriz göstergedir. Zira Müslümanları Kâinâtın Mutlak Sâhibine götürecek yol, Peygamber aleyhisselâm’a muhabbetten geçer. Bu hususta âyeti kerime vardır: “(Resûlüm! ) De ki: Eğer Allâh'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Âli İmran, 31) Demek ki, O’nu sevmek, O’na uymak yâni O’na ittiba etmekle mümkün. Bu nasıl olacak peki? El cevap; O’nun sünnetlerini hayâtımıza koyarak, O’nun yolundan ayrılmayarak olacak elbette. Bu silinmez, ölmez kâidedir ve bütün zamanlar için geçerlidir tâ ki son nefese kadar…

En büyük hakikat şudur ki, Peygamber aleyhissalâtu vesselam, ahlak ve şeref yönüyle hatta bütün insânî yönleriyle hem insanların hem de bütün yaratılmışların en üstünüdür.

‘Hz. Peygamber aleyhisselam nûruyla Hz. Âdem (a.s)’dan önce, cismâniyetiyle bütün peygamberlerden sonra zuhûr etmekle, nübüvvet takviminin ilk ve son yaprağı olmuştur. Yâni rısâlet takvimi, varlığın ilki olan ‘Nûr-i Muhammedî’ ile başlamış, son yaprağı da ‘Cismânîyet-i Muhammedî’ ile nihâyet bulmuştur. Dolayısıyla o zaman itibârıyla ilk peygamberdir. Bütün mevcûdâtın varlık sâikı. Nûr-i Muhammedî olduğundan,........

© Merhaba Haber


Get it on Google Play