We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Peygamberimiz’in ehli kitâba  bakışı

3 0 0
05.11.2021

Efendim hayâta ölçü, davranışlara biçim, inanışlara bir kalite katan Âlemlerin Övüncü Hz. Peygamber aleyhisselâm’ı yazılarımıza konuk etmeye büyük bir memnuniyetle devam ediyorduk ancak ne yazık ki bugün bu kutlu ay itibâriyle son yazımız. Üzgünüz, O’nunla yazılarımız âdeta bir rahmet deryâsına, gönüller bereket hazinesine dönüyordu. Rabb’im bizi ümmeti olarak O En Kâmil Ahlâkî değerlere sâhip Güzel Nebi’ye lâyık etsin inşaALLAH.

Bugünkü son yazımızda da, Efendiler Efendisi Hz. Muhammed aleyhissalâtu vesselâm’ın ehli kitaba olan tutum ve davranışları nasıldı? Ona bakmak arzusundayız. Bu seneki O’nu anlatan yazılarımız genellikle, ‘İnsan Hakları’ ağırlıklı oldu. Bugün bu konular üzerinde çok konuşulduğu için, biz de bu hususları araştıralım ve yazalım istedik. Güncel hususlarda da yazmak gerekiyor. Yüce İslâm’ın güncel konulardaki fikir ve inanışı nasıl? Bilgi sâhibi olmamız şart.

Geçen ki yazımızda, ‘kimse kimseyi zorla Müslüman yapamaz’, ‘bunun bir geçerliliği olmaz’ demiştik. Zira yürekten inanmamış insanın imânı geçersizdir. Aynen bunun gibi zorla imansızlığa sürüklenen kişinin durumu da aynıdır. Bizim kutsal kitâbımız Kur’ânu Azûmüşşan’da, ‘kendilerine kitap verilenler’i yâni Yahudi ve Hıristiyanları ‘ehli kitap’ olarak tanımlar.

Ehli kitaba olumlu olarak hitap edilerek, Şerefli Kitâbımız’da, onlardan peygamber aleyhisselâm’ı tasdik etmeleri istenmiştir: “Ey ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında, gerçekten başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesîh, ancak Allâh'ın resûlüdür, (o) Allâh'ın, Meryem'e ulaştırdığı ‘kün: Ol’ kelimesi(nin eseri)dir, O'ndan bir ruhtur. (O'nun tarafından gönderilmiş yâhut teyit edilmiş, yâhut da Cebrâil tarafından üfürülmüş bir ruhtur.) Şu halde Allâh'a ve peygamberlerine iman edin. ‘(Tanrı) üçtür’ demeyin, sizin için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak bir tek Allah'tır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.” (Nisa, 171)

Diyânet Vakfı meal açıklaması;........

© Merhaba Haber


Get it on Google Play