We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Öğretmen sorumluluğu

4 0 0
26.11.2021

Ülke nüfusunun yaklaşık olarak neredeyse dörtte birini öğrenciler oluşturmaktadır. Bu rakam küçümsenemeyecek bir rakamdır. Eğer iyi yetiştirilirse, memleket geleceğinin onların omuzlarında yükseleceği âşikardır. O sebeple öğretmenlerin de, omuzlarında büyük bir sorumluluk olduğu nettir. Her işin bir usul ve adâbı olur. İlim öğrenmenin ve öğretmenin de elbette, usul ve adâbı vardır. Nice yanlış ellerde, saf gönüller idlâl edilir. İlim kötü niyetler için kullanılırsa, bütün bir insanlığı felâketlere götürebilir. Meselâ öğrenilen ilim, bomba yapımında kullanılırsa, toplum infiale sürüklenir. Bu sebeple kişi ilmin bir nimet olduğunu bilmeli ve onu insanlığın faydası için kullanmalıdır. Eğer ilim insanlığın zararına kullanılırsa, o ilim kişiye külfettir, aynı zamanda vebaldir.

İlimle övünmek hoş değildir. Tevâzu ve alçak gönüllülük her zaman tercihe şayandır. İçli Yunus’un dediği gibi; İlim, ilim bilmektir. ‘İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır.’ Der. Demek ki, ilim kişiye üstünlük ve kibirlenme vesilesi olmamalı aksine kişiyi sâde, olgun bir insan yapmalıdır.

Büyükler der, biz de hep söyleriz; ‘İnsan yetiştirmek bir sanattır.’ Bu sanatı icra eden ana-babalardan sonra, birincil görev eğitmenlerimizdedir. Dolayısıyla öğretmenlerimize nesil yetiştirmede ilk adım olarak, çok görevler düşmektedir.

Öğretmenlik samimiyet, fedâkarlık, vefâ, sabır ve çilenin adıdır. Öğretmen bilmeyene bildirir, neyi varsa öğretir, anlatır ve bundan büyük bir haz duyar. O küçükleri şefkatle kucaklarken, büyüklere de saygıyı öğretir. Öğretmen, çâresizlerin çâresidir. Çoğu zaman öğretmen, umudun adıdır.

Öğretmen; çevresini bilgisiyle, davranışlarıyla en güzeli yansıtan bir ışıklı rehberdir. Öğretmen; dâima iyiyi, hayrı, doğruyu, doğruluğu anlatan ve kendisi de, yaşayarak bunları gösteren canlı........

© Merhaba Haber


Get it on Google Play