We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

KERBELA  HÂDİSESİ -1-

2 0 0
20.08.2021

Efendim Çarşamba günü Müslümanlar için özel bir gün olan,‘Aşure Günü’ idrak edildi. Bilindiği üzere Muharrem ayının 10.günü aynı zamanda yine Müslümanlar için çok üzücü Kerbela hâdisesinin yaşandığı acı bir gün! Biz Müslümanlar ve bilhassa da Anadolu Alevileri için Muharrem ayı dendiğinde akla hemen ‘Kerbela Hâdisesi’ gelir. Ancak Sünni Müslümanlar için de bu gün, elbette ki acı bir gündür. Hanefiler, Hanbeliler, Şâfîler, Mâlikiler yâni tüm hak mezhepler, ezvâcı tâhirat için üzülür, onlara yapılan eziyetlere içimiz yanar, kahroluruz. 10 Muharrem, Hicrî 61 senesi, Sevgili Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâm’ın torunu, Emir’el Mü’minun Hz. Ali (r.a)’ın oğlu, Hz. Hüseyin (r.a)’in şehid edildiği gündür. O zaman ki Emevî hükümdârı Yezid’in emriyle, Kûfe vâlisi İbni Ziyad’ın vazifelendirdiği Sa’d Bin Ebû Vakkas’ın oğlunun komutasındaki ordu tarafından etrâfı sarılan Hz. Hüseyin ve berâberindeki 72 değerli Müslüman’ın şehid edilmesi hâdisesi, Müslümanlar için hakikaten acı bir olaydır. Bu hâdisenin geçtiği mekâna şehidlerin defnedildiği yere türbe yaptırılmıştır. Bu mekan, Irak’tadır. Kerbela diye anılır. Yezid ve orduları tarafından günlerce aç ve susuz bırakılan Hz. Hüseyin, önce etrâfında ona tâbi olanlar sonra da, kendisi hunharca şehid edilmiştir. Bu feci hâdiseye üzüntüleri sebebiyle Anadolu Alevileri 12 gün boyunca mâtem orucu tutarlar. Yezid’in........

© Merhaba Haber


Get it on Google Play