We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İNSAN KENDİNİ BİLMELİ

3 0 0
24.09.2021

İnsan, şu içinde nice hikmetler gizli olan kâinat sarayında, kendisine sunulan muhteşem nimetler içerisinde, eşsiz güzellikleri temâşa ederek yaşamakta. Dünyâyı doyasıya yaşarken. hayâta ne için geldiğinin farkında olmadan yaşamak, ne büyük bir bedbahtlık! İnsan niçin yaratıldığının bilincinde olmalı ve kendine buna uygun bir hayat rotası çizmeli. Aksi hüsrandır.

İnsana hiçbir bedel ödemeksizin takdim edilen her bir dünya nimeti, evrenin mutlak sâhibi Cenâbı Hakk’ın sonsuz keremi ve cömertliği sebebiyledir. O zaman insanoğluna O’nu inkar değil, O’nu bilmek yaraşır. Zira Rabb’i Teâlâ insanı, yarattığı onca canlı arasında en üstün vasıflarla donatmıştır. Yeryüzünde insan idrâkinin çok ötesinde yaratılan varlıklar âlemi içerisinde, insanın yeri ve mevkii diğer mahlûkâta göre gâyet seçkin ve özeldir. Bu seçkinlik, en evvel Allah Azze ve Celle’nin kendi rûhundan insana üflemesiyle ‘nefhâyı ilâhiye’ mazhar olmasıyla başlar. Allah Teâlâ insanı, ‘eşrefi mahlûkat’ yâni ‘en şerefli varlık’ olarak yaratmış ve bütün diğer yarattıklarını onun emrine âmâde kılmıştır. Hakikaten bu büyük bir şereftir. Bu gerçeği idrak etmemek ise ne büyük bir gaflettir!

Aynı zamanda Cenâbı Hak insanı, hem Zâtını hem de kendini tanıyabilecek vasıfta ve kıvamda yaratmıştır. İnkar yok yâni. Mevla Teâla insanı, Hakk’ı bilme, Hakk’ı tanıma, Hakk’a ittiba etme, Hakk’ın eşsiz sanatına hayran olma halleri tecelli etsin, diye yarattı. Yoksa dünyâya gelmenin ne kıymeti olur? Yeme-içme, görme-duyma, zevklenme pek çok yaratıkta var. Ama insan başka! İnsan Hakk’ı idrak edince, dünya değer kazanır. Hakk’ı bilmeyenler boş yaşarlar, ahretlerini perişan ederler.

Dünyâda tezyin edilen bunca ilim, inkar için değil Hakk’ı bilmek içindir. İnsanları saptırmak için........

© Merhaba Haber


Get it on Google Play