We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

HİCRETİ BİR MÜSLÜMAN OLARAK NASIL ANLAMALIYIZ?

2 0 0
10.08.2021

Efendim dün itibâriyle Muharrem ayına girdik. Hicri olarak yeni bir sene başladı. Muharrem ayı vesilesiyle, Müslümanlar olarak ‘Hicret’i nasıl anlamalıyız? Biz bugünkü yazımızda bu husustan bahsetmek istiyoruz.

İlk defa müminlerin adâlet simgesi emiri Hz. Ömer (r.a)’ın hilâfeti zamânında, “Hicret” İslâmî takvim başlangıcı olarak kabul edilmiş ve ‘1 Muharrem’, Müslümanlar arasında Hicrî takvimin başı olmuştur. Daha sonraki senelerde, müminlerin Kur’ân’a ve sünnete gönülden bağlılıklarının sonucu olarak Hicreti, Hicrî yılı, Muharrem ayını Müslümanlar hep ihya etmişlerdir.

Rasûllullah Efendimiz aleyhissalâtu vesselam, Rabb’inden aldığı kutlu dâveti insanlara anlatması yâni ‘tebliğ’ hakikati vazifesini ifâ ederken, kendi kavmi tarafından pek çok zulüm ve baskıya uğramıştı. Bunun neticesinde istemeye istemeye çok sevdiği Mekke şehrinden Medine şehrine “Hicret” etmek zorunda kalmıştı.

Muharrem ayı denince akla, kutlu ‘Hicret’ hâdisesi geliyor akla. Peki, nedir ‘Hicret’? Bugün ‘Hicret’e nasıl bakmalı? ‘Hicret’i nasıl anlamalıyız? ‘Hicret’ sözlükte; bir yerden başka bir yere göç etmek mânâsında kullanılırken, dînî mânâda; Rasûllullah aleyhisselam ve ashâbının müşriklerin ağır baskı ve zulümlerinden kurtulmak için doğup büyüdükleri Mekke şehrinden Medine’ye göç etmeleri, demektir.

O zaman bu mânâda ‘Hicret’ baskıdan, zulümden kaçış mıdır? Böyle mi anlamalıyız? Tabi ki, hayır. ‘Hicret’ zorluklardan kaçış değil bilakis Müslümanların Hakk’ı ve hakikati hâkim kılacak ortama kavuşarak, mücâdele zemini oluşturmaya ortam hazırlamanın adıdır. Hicret; Mekke’deki zulüm taassubunu kırarak, insanlığı iki dünya bahtiyarlığına eriştirecek sistemi kurmak için atılan adımdır. Hicret, haksızlığa mâni olmak, mazluma sâhip çıkmak, adâleti ve kâmil düzeni oluşturma zeminini temin etmektir. Hicret kaçış değil tam tersine ‘Hicret’ Hakk’a koşuştur. (Geçtiğimiz senelerde........

© Merhaba Haber


Get it on Google Play