We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Her türlü sıkıntı ve belâda

4 0 0
31.08.2021

Son günlerde memleketimizin ciğerleri mesâbesinde olan orman yangınları doğrusu bizim de, ciğerlerimizi yaraladı. Bizim değerlerimizde; ‘Yarın kıyâmet kopacağını bilseniz dahi bugün elinizdeki fidanı dikiniz.’ (Buhâhi, el-Edebül-Müfred, s.168) Diyen düşünceden gelen kutsî bir anlayış vardır. Bu menfur hâdise, aziz vatanımızın asil evlatlarını hakikaten çok üzmüştür. Bilindiği üzere, ormanlar memleketin havasını temizler, toprak kaymasını mâni olur, sel baskınlarını önler. Ülkemizin oksijen depoları olan ormanlarımızın yanması ülke için gerçekten ağır bir zarardır. Telâfisi de seneleri alır.

Hâdiseyi biraz tahlil edelim isteriz;

Bu üzücü hâdise öyle sıradan bir olaya benzemiyor. Piknikçilerin dikkatsizliği sonucu böylesi büyük yangınlar olmaz. Çünkü 38 ilimizin, 180 farklı bölgesinde ayni zamanlı olarak yangınlar çıkmıştır. Bu şekilde bir hâdise, şimdiye kadar görülmüş değildir. Küresel ısınma, çevresel faktörler konuşulsa da, bir takım şer odaklar, silah değil bir kibritle vatanın belkemiği durumundaki milli serveti yok edebilecek zihniyete sâhiptirler. Nitekim bundan birkaç sene evvel PKK yandaşlarına, bu tâlimâtı vermişti. Bu iş tek bir kibrit çakmaya bakar. Hatta geçen sene Hatay ve İskenderun civarlarında tam dört bin dönümlük orman yanmıştı. O zamanlar, ‘ateşin çocukları’ iniyatifi bu yangını üslenmişti. Yâni PKK’lılar yabancı değiller böylesi felâketlere öncülük etmeye. Onlara destek olanlara, vatanımızın ciğerlerinin yanmasına ses çıkarmayanlara da yazıklar olsun. Hepimiz bu vatanın içinde yaşıyoruz. Böylesi bir felâkete insan nasıl râzı olur?

Şurası........

© Merhaba Haber


Get it on Google Play