We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Eğitime  dâir  seçme  fikirler

4 0 0
22.10.2019

Medreseden mektebe geçerken, ruh bilgisinden maddenin bilgisine dönen gerileyiş, iç gözlemin yollarını tıkadı ve bütün zihinleri maddenin bilgisine meftun hâle getirdi. ((Nureddin Topçu, Türkiye’nin Maarif Davası, İst, 2019, s.96)

Hayâtımızı ebedî değerlere kavuşturacak ilim ideali, günlük hayâtın realitesine fedâ edilmiş, ilim hayâta teslim olmuştur. (s.95)

Yunancadan alınan ‘lise’ kelimesiyle, Latinceden alınan ‘fakülte’ ve ‘üniversite’ kelimelerini öğretim yuvalarımızın alnına yazmak, Türk çocuğuna ızdırap vericidir. Bu derdin çâresini er geç Çin’de de olsa arayacağız. (s.98)

Sınıfında birinci olan hayatta sonuncu olması tabii karşılandı. Cemiyet nizâmındaki adâletsizlik, mektebi gözlerde küçülttü. Diploma, gence hayat sahnesinde verilecek yeri tâyin etmez oldu. (s.100)

Mektep; millet kültürünün, millet rûhunun bayrağıdır. Vatan topraklarında yalnız o bayrak dalgalanır. Yabancı mekteplerin yayacağı kültürler, bir memlekete medeniyet ve irfan getirmez, belki o milletin kültürünü yara bere içinde perişan bırakır. (s.101)

İlköğretimin gâyesi kalbin terbiyesi, orta öğretimde gâye aklın terbiyesi, yüksek öğretimde ise ihtisaslardır. İlkokul, kalbi temiz bir maya ile yoğurmak içindir. Bu maya, dînin sevgi telkinleriyle bütün mâzi ve milli mefâhir (=iftihar edilecek şeyler) olmalıdır. İlkokulda çocuklara verilmesi lüzumlu eşya bilgisi pek az bir şeydir. İlk mektepçilik denen büyük sanat, dindeki aşk idealini damla damla çocuğun kalbine aşılamak ve o kalbin çarpıntılarını milli mefâhirin temposuna uydurmak sanatıdır. Bu aşk idealiyle sunulan değerler, hakikatlerin........

© Merhaba Haber