We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

DOĞU MEDENİYETİN TA KENDİSİDİR

4 0 0
19.11.2021

Şüphesiz her memleketin insanı ve okuru, öncelikli olarak kendi ülkesinin yazarını kendi kültürel birikimlerini tercih eder, etmelidir. Bu doğaldır, beklenendir. Ancak tabii biz de bu gerçeklik, geçmişte tam tersi bir uygulama ile icra edildi. Sanki kendi kültürel değerlerimizde kendi edebiyâtımızda kendi yazarlarımızda bir eksiklik varmış gibi hep bizim medeniyet değerlerimiz ötelendi, itelendi.

Maalesef Batı’dan her gelenin baş tâcı edildiği zamanlarda, Doğu’ya, kültür ve edebiyâtına olumsuz bir bakış açısı vardı. Hatta Doğu medeniyetinin hep olumsuz olarak gösterilmesi, o zaman ki hâkim gücün kültür politikalarıyla desteklenmişti. Bu şekilde, kültürel yaşama müdahale ile geçmişe âit birikimlerimiz, edebiyâtımızın seçkin eserleri birden bire okunamaz hâle gelmiş, evlerinde dîni kitap bulunduranlar hapislere tıkılmıştı. Öyle ki kendi kutsal kitâbımızı okumak, evlerde Kur’an okutmak yasaktı. Biz buralardan geçtik ne yazık ki! O dönemlerde yetişen kesim, pek tabii ki geçmişine, mâzisine ve birikimlerine yabancı olmuştu.

Ülkemiz târihindeki o ilk dönemler, Batı kültürü, bilhassa da Fransız kültürü memleketimizde yaygınlaşmış, o devirde bütün Osmanlı unsurları adına ne varsa ve dahi edebiyâtı değersizleştirilmişti. Meşhur Divan edebiyâtı, saray edebiyâtı damgası yapıştırılarak aşağılanmış ve küçümsenmişti. Yine Farsça ve Arapça etkisi var diye Osmanlı estetiği ve edebiyâtı dışlanmıştı. Aynı zamanda Osmanlı edebiyâtı, Türk edebiyâtı ayrıştırmasına gidilerek müthiş bir kültür erozyonu yaşanmış, mâziye âit değerlerimiz parçalanmıştı. Neticede Türk dehâsını yansıtan büyük bir mâzi ve muhteşem bir edebiyat yok sayılmıştı.

Bu neticeden sonra modernlik, çağdaş olmak Batı’ya endekslenince, insanlar Doğu’ya sırtlarını döndüler. Ve o devir yazarları, entelektüelleri eserlerindeki tüm kurguları, Doğu’yu, kültürel birikimlerini, edebiyâtını kötü gösterme üzerine idi. Bu sebeple klasik adına ne varsa ülke insanına unutturulmuştu. Yönünü Batı’ya dönmüş, egemen ideolojinin baskısı altında olan insanımız, Batı anlayış ve kültürüne teslim olmuştu.........

© Merhaba Haber


Get it on Google Play