We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Aşura günü 

2 0 0
17.08.2021

Nasipse yarın 10 Muharrem. Bilindiği üzere, Muharrem ayı içerisinde Müslümanlar için değerli bir gün olan ‘Aşûra günü’ bulunmaktadır. Cenâbı Hak pek çok duâyı, bu mübârek gün hürmetine kabul eder. Müslümanların Hicrî takvimine göre ayların ilki olan Muharrem ayının onuncu günü, ‘Aşûra’ günü olarak ihya edilmektedir. Âdem (A.S)’ın Allah Teâlâ tarafından bu günde bağışlandığı, Hz. Nuh (A.S)’ın tûfandan, Hz. Musa (A.S) ve kavmi Firavun’un zulmünden, Hz. Eyyüb (A.S)’ın hastalığından, Hz. İbrâhim (A.S)’ın Nemrud’un ateşinden kurtulduğu günlerin, Muharremin onuncu günü yâni âşura günü olduğundan bahsedilir. Bu vesileyle Muharrem ayı yüce Mevlâ’mızın izzet ve ikrâmının bol olduğu bir aydır.
Muharrem’in 10.günü yukarda bahsettiğimiz pek çok özel hâdiselerin vuku bulduğu ‘Aşure Günü’nü Müslümanlar ayrı bir titizlikle ihya ederler. O günlerde oruçlar tutulur. Kültürel birikimimizde, bereket ve bolluğun simgesi “aşure” tatlısı pişirilip dağıtma geleneği, müminler arasında dayanışma ve kardeşliğin sembolü olmuştur. İnşaALLAH her zamankinden daha çok birlik ve berâberliğe ihtiyâcımız........

© Merhaba Haber


Get it on Google Play