We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Asr-ı Saadette Eğitim Modeli

5 0 0
14.09.2021

Bin senelik, muhteşem İslam medeniyetine sâhip bir millet, nasıl da böylesi Batı kültürünün müptelâsı hâline geldi? Şerefli mâzimize bakınca, bu hâlimiz utanılası bir durumdur. Halbuki tamâmen maddeci, materyalist ve sömürgeci Batı zihniyeti, taklit edilemeyecek kadar bizim ölçülerimizin dışındadır. Senelerdir sözüm ona çağdaşlık adına (!) alladılar, pulladılar, bu vatanın aziz evlatlarının zihnini abesle iştigal ettirdiler. Nerdeyse yüz elli senedir, bir türlü iflah olmadık. Medeniyet yarışında, doğrusu yüz elli sene çok uzun bir süredir. Oysaki İslam târihine baktığımızda, bizim değerlerimiz, on sene gibi kısa bir sürede Atlas okyanusundan Çin seddine kadar götürülmüştür. Onca sene oralarda adâlet-hakkâniyet-merhamet-ilim ve ahlak birikimlerimiz hâkim olmuştur.

İnsanlığın Efendisi, Son Peygamber Hz. Muhammed aleyhisselâm’ın, Mekke’de başlattığı İslam Medeniyeti mücâdelesi, Medine’de kurduğu ‘İslam Devleti’ ile devam etmiştir. Sevgili Peygamberimiz aleyhisselam, dünyânın en büyük eğitimcisidir ki O, münevver şehir Medine’de sâdece on yılda icra ettiği eğitim çalışmalarıyla, nice bozuk davranışlı insanı topluma kazandırmış ve onları fazilet sâhibi insanlar hâline dönüştürmüştür. Bilindiği üzere İslam, ‘OKU’ âyeti ile yâni ilimle başlar. İlk gelen Kur’an âyeti; okumayı, anlamayı, düşünmeyi emreder. Dolayısıyla bizim dînimizde ilim öğrenmek, bunun........

© Merhaba Haber


Get it on Google Play