We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Dikmen Sırtlarındaki Türk Ruhu…

4 2 0
30.12.2019

27 Aralık (1919) Türk tarihinin çok önemli dönemeçlerinden birisidir. Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyetin Ankara’ya geldikleri gündür. Gelen sadece küçük bir grup mudur? Birkaç asker ve sivilden oluşan insanlar mıdır? Hayır! Gelenler, 19 Mayıs’ta Samsun’dan başlayan 6 ay 8 günlük seyahatte bir milletin umudunu taşıyanlardır. Bu emanetçiler emin kişilerdir. Emin oldukları gibi, yeddi eminlerinde olanın kıymetini bilen kişilerdir. Milletin emaneti olan umudu büyüterek Ankara’ya girerler… Kar topu Erzurum’da ortaya çıkar, Sivas’ta büyür, Ankara’da artık çığ olmuştur.

Erzurum’daki kongre 14 gün sürmüştür ve 14 asır sonra da yaşayacak olan, Türk’ün devleti Türkiye Cumhuriyetinin tarihinde şeref levhası olarak anılacaktır. O toplantıda bulunanların naçiz vücutları toprak olmuştur fakat ruhları, düşünceleri ve ülküleri ilelebet payidar kalacaktır.

Kongre aslında Doğu Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin toplantısıdır. Hacmi dar gibi görünen ama fitili tutuşturan büyük bir ateş yakılmıştır. Vatanın bütünlüğü ve bölünemeyeceği haykırılır. İşgalin kabul edilemeyeceği ve hükümetin dağılması hâlinde milletin karşı koyacağı, kararlılıkla vurgulanır. Bunun için “Kuvva-yı milliyeyi amil ve irade-i milliyeyi hâkim kılmak esastır” diyerek Türk Milletine dayanılır. Millî bir meclisin toplanması kararı alınır ve Kongreyi temsil etmek ve kararları uygulamak için Heyet-i Temsiliye kurulur.

Ardından Sivas’a gidilir. Bugün yaklaşık altı saatte alınan yol o zaman üç günde geçilir. Sivas’ta çok büyük bir kalabalıkla karşılanırlar. Erzurum’da yakılan umut ateşi büyümeye başlamıştır. Artık Türk Vatanına göz dikenlerin dikkati iyice artar ve heyetin üzerinde baskı kurulmaya çalışılır.

Bir hafta süren Kongre artık bölgesel olmaktan çıkmış millî bir kongre hâlini almıştır. En önemli kararları da, Erzurum’da teşkil edilen Heyet-i Temsiliyenin bütün vatanı temsil edeceği ve vatan sathındaki millî cemiyetlerin Müdafaa-i Hukuk adı altında birleştirilmesidir.

Tarihe geçen bu kararları Erzurum’da 56, Sivas’ta 33 kişi almıştır.

18........

© Medya Siyaset