We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hastanın tedaviden vazgeçmesi, yani tedaviyi reddi mümkün mü?

5 0 1
15.09.2021

Tedaviyi red hakkı genel olarak ötenazi ile karıştırılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle tıp uygulayıcıları tarafından tedaviyi red konusunun tam olarak anlaşılamadığı gözlemlenmekte, acil durumlarda hastanın aksi iradesine rağmen bir takım hayat kurtarıcı müdahaleleri gerçekleştirmeye kendilerini yetkin görebilmektedirler.

Esas itibariyle tedaviyi red kavramını hasta rızası kavramı ile birlikte ele almak gerekir. Hasta üzerinde gerçekleştirilecek herhangi bir müdahale temel anlamda hukuka aykırılık oluşturmakla birlikte hastanın müdahaleye rızasının bulunması müdahaleye hukuka uygun hale getiren unsurlardan bir tanesidir. Hastanın rızasının bulunmadığı durumlarda ise yapılacak müdahale hukuka aykırı hale gelecek ve müdahalenin neticesine göre kasten yaralama veya kasten öldürme suçlarını oluşturacaktır. Başlangıç itibariyle tedaviyi isteyen hatta devam eden süreçte tedavinin durdurulmasını talep edebileceği gibi bunun aksi de mümkündür.

Hasta özerkliği yani hastanın kendi geleceğini belirleme hakkı bu rızayı zorunlu kılmaktadır. Anayasa’nın 17. maddesi rıza kavramına işaret eder ve Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 25. maddesinde tedaviyi reddetme hakkı açıkça düzenlenmiş bulunmaktadır.........

© Medikritik


Get it on Google Play