We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Mobbing ile mücadele

2 0 0
15.02.2021

Son bir yılda dünyada ortaya çıkan ve hayatımızın odak noktasına yerleşerek tüm yaşamımızı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile birlikte gözler sağlık sektörüne çevrilmiş durumdadır. Yazılı ve görsel medyada sağlık çalışanları hakkında olumlu olumsuz birçok haber yer almaktadır. Bakanlığın en son attığı adımda sağlıkta şiddet yasası genişletilmiş ve cezalar arttırılmıştır. Toplumun sağlık çalışanlarına olan bakış açısı değişerek gerek minnet duygusu daha fazla ortaya çıkmış ve şiddet vakalarına olan tepki büyümüştür. Ancak sağlık çalışanı dışında görülen şiddetin yanı sıra sağlık çalışanlarının maruz kaldığı mobbing göz ardı edilemez durumdadır.

Şiddetin ve tacizin bir türü olarak görülen mobbing kavramı, eylemin ancak işyeri ile sınırlı olması gibi bir özelliğe sahip olduğu için diğer şiddet ve taciz türlerinden daha ilk başta farklılaşmaktadır. Mobbing kavram olarak işyeri zorbalığı, işyerinde duygusal saldırı, işyerinde psikolojik baskı veya işyerinde psikolojik terör gibi çok farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Mobbingi diğer şiddet türlerinden ayıran en belirgin özelliği kişinin çalışma ortamında yaşadığı psikolojik saldırı ya da rahatsız edilme şeklidir. Endüstri Psikologu Leymann işyerinde yaşanan psikolojik tacizi mobbing olarak tanımlamıştır. Mobbing bir işyerinde bir veya birkaç kişi tarafından bir kişiye yönelik sistematik düşmanca ve etik olmayan davranışlardır. Ayrıca mobbinge uğrayan kişi yaşadığı toplumda aciz ve........

© Medikritik


Get it on Google Play