We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kaliteli sağlık hizmeti için hekim ve hemşire işbirliği şarttır

2 0 0
06.01.2021

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sağlık sisteminin etkin ve hızlı ilerleme göstererek aktif olarak çalışabilmesi için sağlık profesyonellerinin sistemde iş doyumu yüksek şekilde çalışabilmesinin önemini vurgulamaktadır. İnsanların sağlık statüsünün iyileştirilmesi için sağlık çalışanlarının ve özellikle de hasta ile en fazla etkileşim içerisinde bulunan hekim ve hemşirelerin işe angaje olma ve iş tatmin düzeylerinin yüksek olması gerekmektedir. Sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti niteliğinde olması hizmetin her bir biriminin güçlü olması esasına dayanmaktadır. Sağlık bakım hizmeti sunulurken sistemin her aşamasından sorumlu tutulan sağlık profesyonellerinin yaptığı bakım ve hizmete gönülden bağlı olmaları ve iş tatmin düzeylerinin yüksek olması bakımın ve kalitenin etkinliği için son derece önemlidir. Sağlık kurumlarında birden fazla kompleks birimlerde hizmet verilmektedir. Ameliyathane, yoğun bakım, acil servis, poliklinik, yataklı birimler, bilgi işlem, güvenlik ve başhekimlik gibi birimlerin ortak bir payda da çalışması, toplumun kaliteli hizmet alabilmesi ve etkin sağlık sisteminin devam edebilmesi için tüm yapıların iletişim ve güven içinde olması esastır. Sağlık bakım sistemi içerisinde çalışanların kendilerini tükenmiş olarak hissetmesi sosyal bir sorundur, iş çevresiyle ilgilidir ve bakım hizmetine........

© Medikritik


Get it on Google Play