We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hasta bakımında eksik kalan yönümüz: Holizm ve spiritualite

2 0 0
30.11.2020

İnsan biyolojik, sosyal, kültürel, psikolojik ve spiritüel boyutları olan karmaşık bir canlıdır. İnsanı sağlıklı olarak değerlendirebilmemiz için tüm bu boyutların her birinin birbiriyle ilişkili olarak bütüncül yaklaşımla tam bir iyilik halinde olması gerekmektedir. İnsan kronik hastalıklar sürecinde çeşitli etmenlere bağlı olarak psikolojik, sosyal, çevresel ve gelişimsel bir takım sorunlarla başa çıkmak zorunda kalmaktadır. Hasta bireyler depresyon, tedaviye uyum sağlamada güçlük, düşük benlik saygısı, sınırlandırılmış bir yaşam tarzıyla hayatını devam ettirmek zorunda kalmanın yanı sıra bağımlı bir hayat ve ölüm korkusuyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Aynı zamanda hastalıkla baş etme sürecinde aile içi dinamizm de sekteye uğrayabilir. Bu süreçte hasta birey sağlık hastalık çizgisinde yaşamını idame ettirme çabasında iken sağlığını geliştirme ve hastalık sürecinden kurtulma anında sağlık bakım profesyonelleri olan hemşirelere ihtiyaç duyarlar. Bakım her hastalıklı ve sağlıklı insan için tüm yaşamı boyunca ihtiyaç duyduğu bir gereksinimdir. Bakım Watson’a göre, sağlığı geliştirmek, hastalıkları önlemek, sağlığın kazanımlarını elde ederek kişinin gereksinimlerinin karşılanmasıyla sonuçlanan bütüncül olarak tüm girişimleri kapsayan bir süreçtir. Sağlık camiasının önemli bir parçası olan hemşireler, kişinin mevcut sağlık durumunu korumak ve geliştirmek, hastalıkları önlemek ve kişinin bakımını sağlamada aktif role sahiptirler. Bakım vermek hemşireliğin esasıdır ve hemşirelik uygulamalarının merkezindeki toparlayıcı bir odak noktasıdır. [1-3]

Holizm kavramı ilk 1926 yılında filozof Jan Chiristian Smuts tarafından ‘Holizm ve Evrim’ isimli kitap ile ortaya çıkmıştır. Holizm kavram olarak Yunan medeniyetinde bütün, tamam, tüm anlamlarına gelen “holos” sözcüğünden........

© Medikritik


Get it on Google Play