We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Dokunmanın gücü: Akupres

2 0 0
09.11.2020

Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği (International Association for the Study of Pain) ağrıyı, mevcut olan ya da olması öngörülen doku hasarına eşlik eden veya bu hasar ile tanımlanan kişinin duyusal ve emosyonel olarak daha önceden deneyimlenmiş hoşuna gitmeyen durum ya da sensoryal hisler olarak tanımlamaktadır. Bilim insanlarının tanımlamalarına göre ağrı, kişiyi panik ve kaçış mekanizmasına iten, bireyin bedeninin saklı kalmış bir köşesinden beslenen, emosyonel olarak tecrübe edilmiş kompleks ve hoş olmayan hisler bütünü olarak nitelendirilir. [1,2] Ağrı vücudumuzdaki sistemleri koruyan bir kalkan gibi görülmelidir. Her ne kadar ağrıyı hisseden birey üzerinde karmaşık ve anlaşılması güç bir durum olsa da, insan doğasının koruma mekanizması olduğu unutulmamalıdır. Ağrı evrensel bir deneyimler bütünüdür. Ancak bu deneyimleri dışa vuruş şekli her insanda farklı olarak görülmektedir. Sözlü ya da sözsüz birey ağrısını çeşitli şekillerde karşısındaki anlatabilir. Bunun içindir ki ağrı duyduğunu ifade eden her insana güvenilmeli ve inanılmalıdır. Ağrı kişide hareket kabiliyetinde kısıtlamalara, bir takım saldırgan davranışlara, ajitasyon, psikoz ve deliryum belirtileri göstermesine neden olabilir. Ağrının azaltılması ve ortadan kaldırılması sağlık profesyonelleri için ciddi bir sorumluluktur. [2-4]

Ağrı, nosiseptif ve nöropatik olarak iki ana mekanizmadan oluşurken viseral, somatik, sempatik ve periferik olarak dört ana kaynak altında incelenebilmektedir. Vücudumuzda nosiseptörlerin uyarılması ile başlayıp uygun tedavi ile sonlandırılabilen ağrıya nosiseptif ağrı denir. Nöropatik ağrı ise sinir uçlarında meydana gelen travma veya komorbid hastalığa bağlı........

© Medikritik


Get it on Google Play