We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Çanakkale cephesinde Osmanlı’nın sağlık sistemi

1 0 0
18.03.2021

1914 yılının Ağustos’unda Osmanlı Devleti Almanlarla imzaladığı gizli ittifak anlaşmasıyla küresel bir savaşa resmen girmeyi kabul etmiş ve genel bir seferberlik ilan etmiştir. İtilaf devletlerine karşı hem askeri güç hem insan gücü bakımından orantısız bir halde gerçekleşen I. Dünya Savaşı, ekonomik ve sosyal açıdan Osmanlı Devletinde yeni yapılanmaları ve çözümlemeleri beraberinde getirmiştir. 5 Ağustos 1914 tarihinde bugünkü adıyla Milli Savunma Bakanlığı olan Harbiye Nezareti bir takım yayınlamış olduğu talimatlarla savaşın getireceği sağlık sorunları için hazırlıklara başlamıştır. Bu talimatlar çerçevesinde İstanbul’da 10 bin hasta bakımının yürütülebileceği hastanelerin açılmasının planlaması yapılmakta, açılması planlanan hastanelerin 7 bin yatak kapasitesine kadar olanının ordu tarafından yapılması, kalan 3 bin yataklı hastane hizmetinin Hilal-i Ahmer Cemiyeti (günümüz Türk Kızılayı) tarafından yapılması istenmiştir. Cepheden gelecek olan yaralı askerlerin sevk ve idaresi için Ayastefanos, Tekirdağ, Gelibolu ve Çanakkale’de sevkiyat iskelelerinin kurulmasına karar verilmiştir. Yaralı askerlerin sevkiyatının ilk önce İstanbul Gülhane’ye yapılması kararlaştırılmıştır. Sevkiyat idaresi yaralıların İstanbul’a gelmesinden sonra Hilal-i Ahmer Cemiyeti kontrolünde karadan ve........

© Medikritik


Get it on Google Play