We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Vokal Kord paralizisi olgularında Adli Tıp yaklaşımı

1 0 1
30.07.2021

Vokal kord paralizisi daha çok cerrahi işlemlerden sonra ortaya çıkan bir durumdur. En çok genel cerrahi ve KBB uzmanlarının tarafından gerçekleştirilen troid ve paratroid ameliyatlarının bir komplikasyonu sonucu olarak meydana gelmektedir. Bununla birlikte servikal (boyun) disk işlemleri ve göğüs operasyonlarından sonra da gelişebildiği bilinmektedir.

Acaba vokal kord paralizisi gelişen olgularda Yargıtay ve Adli Tıp Kurumunun yaklaşımı nasıldır? Bu konuda Yargıtayın ya da Danıştayın standart bir yaklaşımı bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesi kararlarında da bu hususta özel bir karara rastlamadık. Yüksek Mahkemeler bu........

© Medikritik


Get it on Google Play