We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Radyoloji Tüzüğünün kaldırılmasının ortaya çıkardığı haksızlık

2 0 0
25.06.2021

Bugün Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır. Tüzüğün bazı maddelerinin eskidiği ve fiilen yürürlükte olmadığı bilinmektedir. Ancak Tüzüğün 24. maddesinde, "her röntgen mütehassısının veya röntgen ve radyom ile iştigal eden kimsenin senede dört hafta muntazaman devamlı tatil yapması mecburidir" hükmü sevk edilmiştir. Bu hüküm, kamuda ya da özelde olsun herhangi bir ayrım gözetmeksizin, radyasyonla çalışan her sağlık çalışanına yıllık dört hafta izin hakkı tanımıştır. Yazımız bu durumun ortaya çıkardığı sorunla ilgilidir.

Gerçekten de kamuda çalışanların sağlık izinleri (uygulamada şua izni de denilmektedir) ile ilgili olarak anılan Tüzüğün 24. maddesindekine ilave bir düzenleme daha........

© Medikritik


Get it on Google Play