We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Българинът иска чиста топлина. Защо не я получава?

5 0 6
01.11.2020

Тези дни по медиите широко се коментират две теми: социологическо проучване на тема енергетика на Националния център за парламентарни изследвания и "сезонните" проучвания за замърсяването на въздуха, източниците и силното му въздействие върху качеството на живот, включително заболеваемостта и смъртността от коронавирус.

Отдавна е пределно ясно, че най-голям дял в замърсяването има отоплението през зимата – неслучайно темата ежегодно окупира медиите с пускането на печките и ги напуска със спирането им напролет. Решението е ясно – масово преминаване към чиста топлина, което значи ток, газ и топлофикация.

Ако обаче питате държавата и общините, те ще ви кажат, че са безпомощни – хората били виновни за замърсяването, защото предпочитали да се топлят на дърва и въглища!?

Да, ама явно не е така!

В социологическото проучване има два въпроса, които директно адресират проблема. Бегъл поглед върху извадката долу ясно показва, че:

1. Българинът масово се топли на твърди горива (55.3%; дърва, въглища и пелети) и електричество (54.7%). Всичко останало е в много ограничен мащаб, а общата сума е над 100%, защото хората често ползват два източника на топлина. Особено чест е случая, когато ползват твърдо гориво за истинския студ и допълнителни печки или климатици на ток.

2. Сегашното положение обаче явно изобщо не се харесва на българина. В отговор на........

© Mediapool


Get it on Google Play