We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Безработицата в кризата по отрасли – под очакванията, но в никакъв случай незначителна

6 0 2
30.05.2020

Няма две мнения, че кризата с коронавируса сложи край на рекордните постижения на пазара на труда, които бяхме свикнали да наблюдаваме през последните няколко години. Съдейки по данните от последните една-две седмици обаче изглежда и че ударът по заетостта не е бил толкова тежък, колкото мнозина очакваха след обявяването на мерките и фактическото забраняване на дейността на цели отрасли на икономиката за два месеца. По тази причина, днес ще разгледаме въздействието на кризата и ограничителните мерки върху отделните икономически дейности през данните за безработицата, събрани от Агенцията по заетостта в хода ѝ.

Трябва да започнем с уточнението, че „разплитането“ на чистия ефект на кризата е нелека задача, тъй като генерирането на нова безработица е част от нормалното функциониране на пазара на труда; падането ѝ под определени граници дори навежда на мисълта за ниска гъвкавост на трудовия пазар. Освен това, извън загубилите работата си в следствие на прякото забраняване на определени дейности (ресторанти, барове, спортни събития, култура, транспорт), има и непряко засегнати – от свързаните отрасли, които в нормални времена обслужват затворените, до фабрики, спрели работа заради липсата на поръчки от западните си партньори. Накрая, далеч не е без значение и ефектът на политиките за запазване на работни места, най-вече по линията на схемата „60-40“.

Според данни от Агенцията по заетостта между 13 март и 22 май общият брой на новорегистрираните безработни е 137 хиляди души, от които 88 хиляди души са пряко засегнати от кризата. Трябва да отбележим, че това число е под някои много очаквания (за сравнение, виж прогнозата на ИПИ по сектори), които сочеха към над 200 хиляди нови безработните, дори и да допуснем, че и част от петдесетте хиляди безработни, които не са........

© Mediapool


Get it on Google Play