We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İki Töz

1 0 1
19.06.2020

İnsan, bir bileşimdir. Gövde ve ruh olmak üzere, iki ayrı ve farklı tözden kurulu bir bileşim.

Gövde, bir bütündür. Değişik öğelerden kurulu bir bütün.

Ruh ise, bir bütün değildir. Çünkü; yer kaplayıcı değildir.

Ruhun başlıca özelliği; gövdeye dirilik kazandırmaktır. Düşünmeyi de sürdürmektir.

Böylece, gövde, ruhun yönetimindedir. Egemenliğindedir.

Ruh, kalıcıdır. Gövde ise, kalıcı değildir. Geçicidir.

Ruhun ayrılışıyla, dağılacaktır. Toprağa dönüşecektir.

İki Töz

İki Töz, İslam Düşüncesi’nde, yeni değildir.

Yunan Felsefesi’nin özgün bir buluşu da değildir.

Bilakis, Eski Anadolu – Yunan Felsefesi’nden kaynaklanan bir İslam düşüncesidir.

Üstelik, bu düşünce, Eski Anadolu inançlarında da........

© Maraş Ana Haber