We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Reduksjon i antall domstoler er dårlig nytt for Bygde-Norge

2 0 0
07.10.2019

LeserbrevTirsdag 1. oktober la domstolkommisjonen frem et forslag om at 60 tingretter skal kuttes ned til 22. Dette er enda et eksempel på dagens regjerings kraftige sentraliseringspolitikk, med et forslag som rammer bygde-Norge. Norges Bygdeungdomslag mener at dette vil føre til at folk mister sin tilgang og nærhet til rettshjelp. I tillegg faller mange arbeidsplasser i bygdene bort når tingrettene fjernes.

Domstolkommisjonen foreslår blant annet at Nord-Gudbrandsdal-, Sør-Gudbrandsdal-, Nord-Østerdal-,........

© Laagendalsposten