We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hem gurbet hem sıla… Akışta

1 0 0
06.07.2021

Düşlemlemenin, düşünmenin, rüya görmenin peşinde olan hangi okurun yolu G. Bachelard’la ve onun ‘Mekânın Poetikası’ eseriyle kesişmemiştir ki? Orada yazar: “Ev düşlere dalmayı barındırır, rüya göreni korur, ev huzur içinde rüya görmemize olanak tanır.” der. “ İnsanda derin izler bırakan değerler düşe dalmaya aittir. Hatta düşe dalma kendi kendini değerlendirme ayrıcalığına sahiptir. Kendi varlığından doğrudan yararlanır. Dolayısıyla düşlere dalmanın yaşandığı mekânlarda dalınan yeni bir düşte kendini yeniden kurar. Eski evlerin anıları düş gibi yeniden yaşandığı içindir ki geçmişte oturduğumuz konutlar içimizde sürüp gider.(…) Bütün bu konutlar zihnimizde içinde doğduğumuz hakiki, özgün evi canlandırır. O içimizde yaşar, düşlerimizde tazeler kendini. Ve doğduğumuz evden söz etmek, kökenlerimizden, dünyaya gelişimizden ve atalarımızdan söz etmektir. Temel model ailenin ev modeli olarak kalır.” Yaşadığımız mekan olarak evle kurduğumuz ilişki bu bağlamıyla otantik evle kökensel, ilksel bağımız nedeniyle nostaljik ve tarihseldir.

‘Evin Bilinçdışı’nın yazarı Alberto Eıguer ev üzerine düşünsel tasarruflarını kurarken, ev ve beden arasındaki metafizik ilişkiyi çözmeye çalışırken “iç habitat” kavramsallaştırmasından söz eder. Kişinin kendi beden tasarımı ile aile grubu temsilinin sentezi olan kavram eve yerleşmemizi organize eden ruhsal bir temsildir. Ev ötekini karşıladığımız, ağırladığımız, güven duygusu verdiğimiz yerdir. Karşılandığımız, ağırlandığımız ve güven vaad edilen yer. Sert, yalıtkan, dışarıya kapalı olmak kadar, esnek, geçirimli ve açık da olmak zorundadır.

Varlığın, ben’in inşası nasıl beden imgesine bağlıysa evin kurulumu da böyle bir iç dış temsil ilişkisi ile gerçekleşir. Ve, elbette durağan değildir. Beden imgesi sürekli yenilenerek, yeni şeyleri kaydederek yeniden kurulur. Ev de öyle… Durmadan, ilişkiler ağı içinde kurar kendini, aynı zamanda hane içindekilerin benliklerinin yeniden inşasına da tanıklık eder. Eıguer kısaca der ki........

© Kültür Servisi


Get it on Google Play