We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Neoliberalizm, Netflix, Palu Ailesi

10 1 1
19.01.2019

Neoliberalizm kelime anlamı olarak ekonominin devlet işlerinden ayrılmasını ve piyasayı özel teşebbüsün yönetmesi gerekliliğini savunan bir düşünce akımı olarak tanımlansa da aslında bundan çok daha fazlasıdır. 20. Yüzyılın son çeyreği itibareyle hayatımıza girmiş olan kavram, sadece iktisadi-ekonomik dinamiklerden ziyade, siyasal hayatı ve toplumsal örgütleme yapılarını da hızla işgal eden bir ideolojidir. Aynı şekilde neoliberalizm söylendiği gibi ‘’piyasanın serbest bırakılması’’nın ötesinde piyasayı çoklu aktörler ve stratejilerle yeniden inşaa edilmesi ve sınırsızca genişletilmesi gerken bir alan olarak görür. Sadece bu kadarla kalmayıp bir ideoloji olarak birey olarak özne olma biçimimize yeni tanımlamalar gelir.

Thatcher ve Reagan, neoliberal düşüncenin hayatımıza girmesini sağlayan iki önemli siyasi figürdür ve temelde ideoloji onlarla özdeşleştirilir. Ancak her ülkenin neoliberalizmle tanışması farklı periyotlarda olmuştur. Örneğin; Latin ülkeleri 70’lerde gerçekleşen askeri darbeler sonrasında hızlı, etkili ve acımasız bir şekilde bütün toplumsal bütün dayanışmalar acımasızca bastırılmış ve demokratik sistemleri bu düzlemde düzenlenmiştir. Benzer şekilde Türkiye’de 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle toplumsal dayanışma odakları acımasızca bastırılmış, halk korku iklimiyle bir çeşit kontrol altına alınmıştır. Turgut Özal’ın başbakan seçilmesiyle birlikte neoliberalizmin tamamen........

© kozmopolitik