We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Şubat Ayı Neden Yirmi Sekiz Gün?

4 1 1
28.01.2021

Roma imparatoru Jül Sezar’ın asıl adı Gaius Yulius olup, “imparator” unvanı olan Kaysar veya Caesares adı dilimize Fransızcadan Sezar olarak geçmiştir. Zira Latince C harfi K olarak okunurken Fransızca S olarak okunur. Yulius adının ise Truvalı prens Aeaneas’ın oğlu Lulus’tan geldiği iddia edilir. Truva adı Tur-öyü adından dönüşüp Troia olmuştur.

Etrüsklerle Truvalılar aynı Tur halkının kolları olup, konuştukları dil Türkçe ile akraba Asya kökenli bitişken bir dildir. Yulius adının da Etrüskçe kökenli “Ulu-us” olması çok daha akla yakındır. Fakat batılı dilciler bu ilişkileri göz ardı ederler. Gaius adı ise yer tanrıçası “Gaia” adıyla ilişkili olup, yeryüzünü simgeleyen “Kaya” sözünden dönüşmüş olabilir. Kaysar unvanını ise Alman imparatorlarında “Kaiser” olarak buluyoruz. Kaiser sözünün Sezar adından türediği söylense de Polonya ve Rus prenslerinin unvanı olan “Knyaz” veya “Knez” adından türediği görüşündeyim. Knez adının ise Asya kökenli “Khan-ız” sözünden dönüşmüş olması mümkündür, zira Knez unvanının anlamı bilinmemektedir.

Sezar’a geri dönersek, Roma imparatoru olduktan sonra Sosigenes’e bir takvim yaptırdı. Bu takvime Sezarın adı verilerek Jülyen Takvimi dendi. Sosigenes bir yılın on iki ay olması için altı ay otuz gün ve........

© Komplike Dergi


Get it on Google Play