We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Müzakerelerle ilgili son durum hakkında halkımız aydınlatılmalıdır

1 0 0
01.03.2021

Kıbrıs sorununun çözümü amacı ile sürdürülen görüşmelerde tüm konularda uzlaşma sağlanamadıı takdirde hiçbir konuda uzlaşıldığı kabul edilmez söylemine rağmen, kayıt altına alınan yakınlaşma kayıtlarına alınan konular BM dosyalarına girer.Kıbrıs sorununun çözümi için görevlendirilenler bu yakınlaşmaları dikkate alarak işe başlar

İşte bu nedenle, yeniden müzakerelere başlanmadan önce geçmişte kabul edilen Rum talepleri hkkında halkımızı bilgilendirilmeli ve geçmişte bizi temsil edenlerin kabul ettiğimiz ödünlerin geçersiz olduğu ilan edilmeli..

Halkımızın çoğunluğu en son Montana’daki görüşmelere kadar, uzlaşılan konular zemininde yapılacak bir anlaşmadan sonra şimdiki yaşamımızın devam edeceğini sanmaktadır ..Bu verilen ödünlere tepki göstermemektedir.

Ancak olası çözüm referandumda halkın onayına sunulacağına göre, gerçekelrin slogan ve herkesin kişisel beklentisine göre yorumlayabileceği softa şaşırtması söylemlerle gizlenmesi mümkün olamayacak.

Bu nedenle müzakerelerde halkımızın gerçek tercih ve iradesinin yansıtılması bakımından müzakerelere ara verildiği zamana kadar, üzerinde uzlaşma sağlanan konular halkımızın bilgisine getirilmeli.

Üzerinde uzlaşan konular zemininde yapılacak bir anlaşmadan sonra, şimdiki yaşamımız, koşulla ve aynen devam edeceği, halkımızdan gizlenmemeli;

İki bölgeli, iki yönetimli , iki toplumlu söylemi, halkımızın anladığı manada değildir.Kabul edilen Avrupa Birliğinin 4 özgürlük ilkesi doğrultusunda Rum,Yunanlı ve tüm AB vatandaşları Türk eyaletinde serbest dolaşım, mülk edinme, çalışmak, iş yapmak hakkına sahip olacak;

Siyasi eşitlikten, aritmetik eşitlik kast edilmemekte ve karar mekanizmasında Rumların sayısı kadar temsilcimiz olmayacak.

Tüm uçak alanları, deniz limanların ve marinaları merkezi federal yönetim idare edecek; Ödün haritasına göre halen KKTC’ne ait deniz kıyılarının........

© Kıbrıs Postası


Get it on Google Play