We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Dünya yine de dönüyor

1 1 6
24.09.2021

“Tanrı iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır, yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi düşüncelerini hakim kılmak için tanrıyı kullanır”.

Bruno’nun bu sözü insanın dogmatikliğini açıklar niteliktedir. Tarih boyunca insanların büyük çoğunluğu, kurgulara dayalı söylencelerin, hurafelerin ve safsataların kölesi olmuşlardır. İnsanlar bu nedenden dolayı da adil bir toplumsal düzen kurmakta her zaman zorlanmışlardır. Araştırmaya dayanmayan, kulaktan duyma bilgiler dogmaları, kurguları yaygınlaştıran ve etkinleştiren en önemli unsurlardan birisi olmuştur. Burada her zaman kendinize sormanız gereken soru şudur: “Bakış Açınız rasyonel mi, dogmatik mi? Rasyonellik size devamlı seçenekler sunar, her şeyi her koşulda yeniden değerlendirmek ve iradenizi, aklınızı, bilginizi kullanarak doğru bir etik tarif etmenizi şart koşar.

Akıl sahibi bir varlık olmamızın zorunlu koşulu olarak her şeyi sorgulamak ve bilmek isteriz. Sorgulama biçimimiz ise yetiştiğimiz kültüre göre değişir ve her kültür merak edilenlere kendi kuralları çerçevesinde bir cevap verir. Kimimiz sorularımızın cevabını kalıplaşmış cevapların içinde bulur kimimiz ise verilen cevaplarla yetinmez, tekrar sorgular ve bir adım daha atar. Bunun sonucunda hepimizin bulduğu cevaplar, kültürüne ve olduğu koşullara göre farklılıklar gösterebilir. Bugünlerde Aşı konusunda yaşadığımız da tam bu olsa gerek.

Avrupa ülkelerinde, Türkiye’de müthiş bir aşı karşıtlığı var. Yaptırmayacaklarını açıklayanlar bazı ülkelerde nüfusun yarısını geçiyor. Ülkemizde her ne kadar bu seviyede olmasa da aşı olmaya ciddi şekilde muhalif olanları çevremizde görebiliyoruz. Maalesef burada rakamları vermek isterdim ama bu rakamlara ulaşabileceğimiz sağlıklı, doğru güncel veriyi takip edebileceğimiz bir kaynak ülkemizde yok. Daha nüfus sayımız konusunda bile bu kadar belirsizlikler varken bunu da hayatımızın her alanında olduğu gibi normal karşılayıp konumuza geri dönelim.

Aşıların güvenliği konusunda çok titiz çalışmalar, araştırmalar........

© Kıbrıs Gazetesi


Get it on Google Play