We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Siyasal eşitlik ve rakamsal eşitsizlik

3 0 0
17.01.2019

Siyasal eşitlik ve toplumların devletin yönetimine etkin biçimde katılımı bugün geniş bir tartışma unsurudur. Peki hakkında bu denli yaygara koparılan siyasi eşitlik nedir?
Siyasal eşitlik, siyasi değer olarak addedilmektedir. Eğer uygulanırsa, bunu destekleyen ve uygulayan taraflar arasında bir harmoni oluşmasını sağlar. Bir eyleme katılan iki ya da daha fazla taraf, denge veya uyum unsurunu kullanarak bir sonuca ulaşmaya çalışır. Bu sırada rakamların eşitsiz dağıtılması, önemsiz sayılır, görünür bir etkide bulunmaz. Bu görüşün daha anlaşılır olması için Avrupa Birliği Liderler Zirvesi örnek olarak ortaya konulabilir. Burada kararlar, ülkelerin nüfus olarak rakamlarına bakılmaksızın üye devletlerin eşitliği ilkesiyle alınır. Herhangi bir üyenin, veto edebilme hakkı vardır. Bu olgu, diğer tüm devletleri, karar alınıncaya dek uzlaşmama hakkını kullanarak kararı uzlaşmayla almaya zorunlu kılmaktadır (1/28). İşte bu yüzden, Avrupa Zirvesi’nde Kıbrıs’ın oy ağırlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin, Fransa’nın ve diğer devletlerin oy ağırlığı ile aynıdır. Bu durum, tümünü küçük Kıbrıs’ın görüşü ile uzlaşmaya itiyor. Avrupa Parlamentosu’nda yer alacak milletvekili sayısına ilişkin kriter olan nüfusun rakamsal farklılığı (800 bin kişilik Kıbrıs karşısında 80 milyonluk Almanya), hiçbir rol oynamıyor. Öte yandan eşit oy ilkesi, karar alınmasında uyuma götürüyor, durumları dengeliyor. Her şeyin anlaşılmasını sayılara bağlayan, indirgeyen Pisagor’un taraftarı değilim; ancak ülkemizi ilgilendiren bu durumda siyasal eşitliğin anlaşılması, rakamların nasıl kullanıldığının anlaşılması ile sağlanmalıdır. Uyumlu bir düzene ve istikrara ancak bu şekilde kavuşulabilir. Siyasal eşitliğin içeriğini anlamazsak, herhangi bir soruna ilişkin çözümün tahayyülü zorlaşır.
Kıbrıs sorunu, ‘Siyasal Eşitlik’ kavramının içeriğinin anlaşılamaması nedeniyle oluşan ciddi bir sorundur. Siyasal eşitliğin içerdiği, iki toplumun uyumlu bir şekilde bir arada yaşaması ilkesi anlaşılmamıştır. Matematiksel kavramlarla çoğunluk ve azınlık (yüzde 80 / yüzde 18) bunda olumsuz rol oynamıştır. Ülkede rakamların bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak düzenden doğan uyumu algılayan, anlayan kişileri ise geri püskürttüler. Kıbrıs gazetelerinde yayınlanan bir araştırmada, rakamsal dengesizliği vurgulayan oranlar kullanılarak -Zürih-Londra Antlaşmaları ile........

© Kıbrıs Gazetesi