We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Daha güvenli gıda, daha sağlıklı yaşam

3 1 1
13.06.2022

Gıda güvenliği konusu, bilindiği üzere, son yıllarda ve özellikle pandemi döneminde tüm ülkeler açısından, halk sağlığı ve ekonomik boyutu nedeniyle önem kazanan ve önemi giderek artan bir konu haline gelmiştir. KKTC Resmi Gazete’nin 21 Ocak 2020 tarihli sayısında "Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasası” yayımlatılarak “Gıda piyasasındaki gıda güvenliği uygulamaları ile insan sağlığının garanti altına alarak tüketicinin bilgilendirilmesine, gıda hijyenine, gıda kalitesine ve gıda güvenliğine ilişkin kuralları belirlemek” amaçlanmıştır. Gıda, beslenme ve sağlık arasında kurulacak ilişkiler gıda güvenliği kavramının tanımlanmasını gerektirmektedir.

Dünya Gıda Güvenliği Günü

Her yıl açlık, açlıkla mücadele, yetersiz beslenme, kaynakların paylaşımı konularında 16 Ekim Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktayken, insanoğlunun hayatını sürdürebilmesi için zaruri ihtiyaçlarından olan gıdanın güvenliğine dikkat çekmek amacıyla BM Genel Kurulu tarafından 2018 yılında alınan kararla, 2019’dan itibaren her yıl 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak belirlenmiştir. Son dönemde yaşanan pandemi güvenli gıdaya ihtiyacın boyutlarını gösterdi. Bu nedenle “Dünya Gıda Güvenliği Günü’nün 2022 yılının teması “Daha güvenli gıda, daha iyi bir sağlık” olarak belirlendi.
Gıda güvenliği insanların sağlıklı ve nitelikli bir yaşam sürdürebilmeleri için beslenme ihtiyacını karşılayacak yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya her zaman ulaşabilmesidir. Tüm dünyada insanların yaşamak, bedensel ve diğer açılardan gelişimlerini sağlamak için yeterli gıdaya ulaşmaları ve bu gıdaların sağlık yönünden güvenli olması temel bir hak olarak görülmektedir. İnsanoğlunun bu hakkı için ön saflarda yer alan gıda mühendislerinin önemi göz ardı edilemez.

Gıda güvenliği nedir?

Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütünüdür. İnsan sağlığı için tehlike oluşturan ve tüketime uygun olmayan gıda, güvenilir olmayan gıda kabul edilir.

Gıda güvenliğini tehdit eden 3 önemli tehlike

1. Biyolojik tehlikeler bakteri, parazit, mantar ve virüsleri içerir.
2.........

© Kıbrıs Gazetesi


Get it on Google Play