We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sosyal medya ve kişisel veriler

1 1 5
25.09.2021

Bilindiği gibi sosyal medya üzerinden bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğraflarını, videolarını veya kendilerine ait birtakım gönderileri herkese açık olarak paylaşmaktadır. Herkese açık olarak paylaşılan bu gönderiler ile ilgili sorun ise kişinin kendi kişisel verilerinin bir başkası tarafından kullanılmasına rıza gösterip göstermediğidir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 136.maddesinde; “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu düzenlenmiştir. Maddenin hükmünde “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” denilmektedir. Yasa tasarılarında maddenin gerekçesine bakıldığında; hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsun veya olmasın, kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkalarına vermek, yaymak veya ele geçirmek bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Mağdur olan ya da bir başka deyişle müştekinin (şikâyetçinin) rızasının bulunup bulunmadığı kısmını iyi anlayabilmemiz gerekmektedir. Mağdurun ya da müştekinin kendi rızası ile herkese açık bir şekilde fotoğraf ya da video paylaşması, bu verilerin başka kişiler tarafından yayılmasını, paylaşılmasını hukuka uygun kılmamaktadır. Ancak bu doğrultuda Yargıtay 12.Ceza Dairesi’nin yanlış bir kararından da bahsetmemiz gerekecektir. 2015/4349 E. 2016/5349 K.........

© Kıbrıs Gazetesi


Get it on Google Play