We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Wel of geen oude liturgie? De eigenlijke vraag is: wat is de Kerk?

2 0 163
29.08.2021

De discussie over Traditionis Custodes onttrekt een fundamentelere kwestie aan het zicht – eentje waar iedere priester en iedere gelovige tegenaan loopt: wat is de Kerk?

Liturgie is geen bijzaak. Ze is het fundament van onze katholieke identiteit, toont wat wij geloven en hoe wij onszelf zien in onze verbondenheid met God, de naaste en de samenleving.

Ook onze opdracht om het verlossingswerk van Christus handen en voeten te geven en door te geven, is ten diepste verbonden met de liturgie die wij vieren. De liturgie is een profetisch getuigenis, een dynamisch geheel bedoeld om alle mensen in de volheid van Christus’ leven te trekken.

Er is momenteel veel meer aan de hand dan een controverse over wel of geen oude ritus (van voor 1969) of nieuwe ritus (van na 1969). De discussie hierover onttrekt een fundamentelere kwestie aan het zicht. Die draait onder meer om de leer van de Kerk, de verhouding van gewijd ambt en leken, de inhoud van de sacramenten en of de Kerk van ons is of van Christus. Ten diepste gaat het om de vraag of met het Tweede Vaticaanse Concilie en haar uitwerking een nieuwe Kerk is ontstaan of niet.

Voor een groep rondom aartsbisschop Lefebvre waren de leerstellige ontwikkelingen na het Concilie funest en dat uitte zich volgens hen in de liturgische vernieuwing (die zij een “liturgische vernieling” noemen). Zij blijven putten uit de oude leerstellige en liturgische bronnen, in de overtuiging dat dit de manier is om Christus in zijn volle omvang te presenteren in onze tijd. Zij gebruiken oude en beproefde middelen uit de........

© Katholiek Nieuwsblad


Get it on Google Play