We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Katholiek onderwijs: omdat ik wil dat jij bent

1 1 0
02.05.2019

Onderwijs is veel meer dan lezen, schrijven en toetsen maken. Juist daarom is er behoefte aan katholiek onderwijs.

Cito-toetsen en centrale examens hebben tegenwoordig een aureool van heiligheid. Maar een school leidt toch niet alleen maar op voor examens, hoe belangrijk die ook mogen zijn? Onderwijs geven we toch ook met het oog op het geluk en de persoonswording van de leerlingen en omwille van een menswaardige samenleving?

In onze schooltijd was de band ‘thuis – school – Kerk’ vanzelfsprekend en hecht. Die driehoek is een kroonjuweel van het katholiek onderwijs. Ze droeg ertoe bij dat het onderwijs zijn waarden vaststelde in dialoog met ouders. Daarbij vervulde de Kerk de rol van waardengemeenschap. Nu het neoliberalisme zo indringend om ons heen aanwezig is, is het de vraag hoe het huidige onderwijs zijn waarden vaststelt en wiens belangen hierbij worden gediend.

De toonaangevende pedagoog Gert Biesta spreekt van een drievoudige opdracht: kwalificatie, socialisatie en........

© Katholiek Nieuwsblad