We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Aynı bütçeyle daha iyisi yapılabilirdi

17 2 1
26.09.2021

Mehmet Akif Ersoy rolünü Yavuz Bingöl’ün oynadığı ‘Akif’ filmiyle biraz ilgilenmiştim.

Yavuz Bingöl’ün, Akif’i daha iyi anlayabilmek için Arapça öğrendiği söylentisi çıkmıştı. Bu sebeple niye Arapça öğreniyordu ki Yavuz Bingöl? Akif’in vaazları da, şiirleri de Türkçe.

Konuyu Sebilürreşad’ın Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan’la görüşmüştük.

Bayhan, Bingöl’den naklen şunu aktardı: “Akif Hafız-ı Kur’andı. Anadolu’da Ayet-i Kerimelere atıf yaparak konuşmalar yapıyordu. Kur’an ayetlerini okuyacağım sahnelerde lafzı tam olarak çıkartabilmek için Arapça öğreniyorum.”

Açıklamayı bu köşede yayımlamıştım. Makuldü.

Fatih Bayhan, sağ olsun, aradı, Akif filminin galasına davet etti.

Gittim.

Oyuncuları pek tanımıyorum. Benim sinema kültürüm epeyce eskidi.

Ama oyuncuların canlandırdığı tarihi şahsiyetleri tanıyorum.

Akif’in yakın dostu ve Sebilürreşad’daki sağ kolu Eşref Edip’i... Akif’in damadı Ömer Rıza Doğrul’u.

(Biliyorsunuz Ömer Rıza Doğrul Asr-ı Saadet adlı siyer kitabının müellifidir. Mısırlı alim Ali Abdürrazık’ın el-İslam ve Usulü’l Hükm (İslam ve Yönetim Usulü) kitabını Türkçe’ye tercüme etmiştir. Okunmaya değer bir kitap olduğunu söyleyebilirim.)

Ali Şükrü Bey de Birinci Meclis’in etkili muhaliflerinden. Sonra Topal Osman tarafından öldürüldü.

Topal Osman Ali Şükrü Bey’i talimatla mı öldürdü yoksa inisiyatif mi kullandı hala tartışanlar var.

Mehmet Akif Bey’in oğlu Emin’i de Ali İlmi........

© Karar


Get it on Google Play