We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İslam’ın “davet” yoluyla yayılışı

20 5 12
22.09.2021

Öncelikle belirtelim ki, konusu ne olursa olsun, her konuşma ve yazı bir davet, bir çağrıdır. Çünkü açık veya örtülü olarak muhataplarını konuşmanın ya da yazının içerdiği bilgiyi, mesajı anlamaya, kavramaya, onaylamaya ve/veya uygulamaya çağırır. Özellikle günümüzde hayli yaygın olan farklı amaçlı sivil toplum örgütlerinin önde gelen amaçlarından birinin dinî, mistik/tasavvufî, ideolojik, siyasi, ekonomik, felsefî vb. düşünceleri ve faaliyetleri tanıtıp inananlar, taraftarlar, katımcılar toplamak olduğu bilinmektedir.

İkinci hatırlatacağım husus, “İslam’ın ‘davet’ yoluyla yayılışı” konusunda İngiliz İslam sanat tarihi uzmanı Sir Thomas Walker’ın kaleme alıp 1896’da yayımladığı, 1913’te yeni ilâvelerle 467 sayfa olarak tekrar bastırdığı The Preaching of Islam başlıklı eserinin bu alanda yapılmış en iyi çalışma olma özelliğini hâlâ koruduğudur. İslam’ın tamamen barışçıl yollarla yayıldığını belgeleriyle anlatan bu eser Londra, New York ve Lahor’da defalarca basılmış; başka dillerin yanında, Halil Halit tarafından İntişâr-ı İslâm Tarihi adıyla Türkçeye de çevrilmiş, bu çeviri ilki 1343’te (İstanbul) olmak üzere birkaç kez basılmıştır. Bekir Yıldırım – Cenker İlhan Polat’ın İslam’ın Tebliğ Tarihi adıyla yaptıkları 600 sayfalık çevirinin de 2000 yılından itibaren birkaç kez baskısı yapılmıştır.

***

Konu bir dine, o dinin ilkelerine davet olunca, doğaldır ki, bir dinin en büyük davetçisi ve davette örneği, o........

© Karar


Get it on Google Play