We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Refah sonuç değil süreçtir

14 2 0
17.02.2019

Refah devletine dair tahayyülümüz, sınırsız maddi imkanların olduğu, devletin toplumun alt yapı hizmeti dahil sosyal fayda ve çıkarlarına dair her türlü olanağı ücretsiz olarak sunduğu, insanların gayet mutlu bir yaşam sürdüğü bir ütopya. Altını çizelim ki, refah bir süreçtir bir sonuç değil. Refahı elde etmek ve korumak sürekli gelişim, etkileşim, yenilik ve kontrol gerektiren bir süreç. Bu sürecin başarılı olması da toplumun bütün aktörlerinin üstüne düşen görevi yapmasıyla mümkün olur. Refah toplumundan neyi kastediyoruz? Her türlü maddi refaha sahip ülkeler mi? Devletin her türlü alt yapı hizmetini sunduğu ancak üniversitelerin refah sürecinde belirleyici katkısının olmadığı, medyanın resmi bülten olduğu, sivil toplum örgütlerinin işlevsiz olduğu ülkelerin bir kısmı belki dünyanın en zengin ülkeleri ancak en gelişmiş ülkeler değil.

Bizim de tartıştığımız eğitim, üniversite, ekonomi vs. gibi temel kavramları bu konularda örnek aldığımız Batı Avrupa ülkelerindeki tartışma içeriğine bakarsak, bizden çok daha ciddi sorunlar yaşandığı, devlet kurumlarının neredeyse bitiş noktasında olduğu hissiyatına kapılabiliriz. Örneğin “eğitim sistemindeki sorunlar nedir” şeklinde Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerle ilgili basit bir Google araması yapıldığında, ortaya çıkan yüzlerce sayfa dokümanda, facia, bitiş, kaos, inovasyon eksikliği gibi pek çok olumsuz kavramın sıralandığını görürsünüz. Eğitim sistemi hakkında acımasızca sürdürülen tartışmaları ve bu tartışmaların odağında olan Avrupa ülkesinin adını silerek okursanız, eğitim........

© Karar