We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

NATO’ya yaslı gittik şen geldik mi?

11 3 3
01.07.2022

Siyasi tarihimizin farklı dönemlerindeki iktidarlara baktığımızda yönetimsel anlamda bir takım farklılıklar olduğunu ama temel doğrularda benzer politikalar uyguladıklarını görürüz.

Mesela sağ iktidarlar genellikle kalkınmacı politikalar uygularken, sol iktidarlar ise daha devletçi politikaları tercih etmişlerdir. Her iki yönetim tarzının da artıları ve eksileri elbette vardır. Ama bütün farklılıklarına rağmen, sağ ve sol iktidarlar için de ekonominin temel doğruları esas olmuştur. Yani hiçbir ekonomik literatürde yer almayan hayali modeller uygulamamışlardır. Çünkü bilirler ki ekonominin kendi doğruları vardır, talimatla KHK ile değiştirilemez.

Aynı şekilde her iki iktidar tarzında da dış politikanın temel parametreleri hemen hemen aynıdır. Ve hiçbir diplomatik teamülde yer almayan “Ben ne diyorsam odur…” direktifine göre yürütülen bir dış politika söz konusu değildir.

Bugüne geldiğimizde, AK Parti iktidarının özellikle son beş yılında gerek ekonomide, gerekse dış politikada bildiğimiz dünyalı insanların gündeminde olan politikalara pek rastlamayız. Dolayısıyla bugün uluslararası ilişkileri nasıl bir dış politika parametresine göre yürüttüğümüzü anlayabilmek epey zahmetli bir iştir. Çünkü hükümetin yürüttüğü dış politik faaliyetlerin diplomasi literatüründe bir yeri yoktur.

Eğer yeni alaturka sistemin ruhuna vakıf değilseniz, iktidarın hangi kriterlere göre icrai faaliyette bulunduğunu anlamanız pek........

© Karar


Get it on Google Play