We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Namık Kemal’i Abdülhamit’e oğlu mu jurnalledi?

75 4 1
17.02.2019

Orta öğrenim yıllarımızın hemen tamamında Namık Kemal’i sadece bir ‘vatan şairi’ olarak bellettiler. Elbette o bir vatan şairi, ama sadece bir şair değil aynı zamanda Tanzimat döneminin önemli İslamcı aydınlarından birisi. Yazılarında Avrupai anlamda hürriyet fikrinden sağlam bir hukuk sisteminin kurulmasına, halkın iradesine dayalı hükümet sisteminden İslam birliğinin kurulmasına kadar pek çok konuya kafa yormuş ve bu konuda yazılar yazmıştır.

***

Hürriyet konusunu savunurken ferdi hürriyetin sağlandığı, kimsenin üzerinde bir baskının olmadığı dönemlerin gelmesini ciddi anlamda istemiştir. Bu görüşleri savunurken de Namık Kemal’in üslubu oldukça farklıdır. O hürriyet ortamına kavgasız ve kansız bir şekilde ulaşmayı amaçlamıştır. Üslubuyla komitacı tavırdan ciddi bir şekilde ayrışmış, hürriyet fikrini sahici bir temele oturtmak istemiştir.

En önemlisi de halkın iradesine dayalı hakimiyet fikrini savunurken akli ve şer’i temeli esas almıştır. Halkın bu yönetim tarzının bir selamet olacağını ortaya koymuştur.

Aslında Namık Kemal gerçekleştirmeye çalıştığı, İslam siyaset kuramıyla Kur’an’da bulunan “meşveret” yani danışma emrine dayanarak, parlamentolu bir model önermiştir.

Milli ve İslami değerleri muhafaza etmeyi esas........

© Karar