We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Su akar yatağını bulur

40 6 0
26.10.2019

Ortadoğu’da çölün kavurduğu alınlar, bir miktar başka vahaların nemli rüzgârlarını arar; sonra tekrar toprağa secde eder, güneşin ve ayın terkibinde bir yerde kucaklaşırlar.

TSK, terörün her türlüsünü Ortadoğu’nun kadim ikliminden tamamen silmek için bir harekât gerçekleştirdi. Emperyalizmin güncel versiyonu, terörü araç olarak kullanıp bölge halklarını birbirine düşman etmek ve sonra da keyfince yönetmek için bıkmayan bir ikiyüzlülük içinde.

İki büyük dünya savaşı ile doksan milyon insanın ölümüne, bir o kadarının hayatının kararmasına sebep olan çağdaş medeniyet, tek dişini de deşifre etmemize rağmen kendi coğrafyasında bir büyük birlik tesisine ama dünyanın geri kalanında da nefret ve kin tohumları saçmağa devam ediyor.

İlk denemesi Ortadoğu’nun bir su savaşına sahne olmasını temin etmeğe çalışmaktı. Bunu, Ortadoğu idraki, savaşın ancak petrolden çıkabileceği, suyun ise ateşi söndürme yetisinde olduğu şuuruyla bertaraf etti.

Ama bu coğrafyayı kendine oyun alanı seçen İngiliz Yahudi aklı durmadı. DAEŞ’ten, PKK’ya, birtakım şuursuz Arap yönetimlerinden dünyevi çıkarlarını mezhep örtüsüyle perdeleyen aklıevvellere kadar her türlü figüranı kullandı ve fitne fücur senaryolarına devam etti.

1995 yılında Adel........

© Karar