We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İktidar değişimi kesin mi?

63 5 12
25.09.2021

Önümüzdeki seçimin sonuçlarını tahmin etmemizi zorlaştıran faktörlerin başında bilhassa 2014’ten bu yana yapılan seçimlerde iktidar partisinin oylarında görülen “aşırı sıçramalar” yer alıyor. Sözgelimi ana muhalefet partisi CHP’nin oyları çok uzun zamandır -ülkede ne olursa olsun- anlamlı bir oranda değişmiyor. Ne artıyor eksiliyor. Buna mukabil AK Parti -iktidarda olması itibarıyla- ülkedeki her gelişmeden olumlu veya olumsuz şekilde etkileniyor. Ancak burada dikkat çeken husus bu etkilerin daima dramatik seviyede görülmesi. Seçmenin teveccühü de sırtını dönme tavrı da belli belirsiz değil, herkesin kolaylıkla anlayabileceği netlikte.

Hatırlayalım… İktidar partisi 7 Haziran 2015 seçiminde bir önceki yılın cumhurbaşkanlığı seçimine kıyasla 4 milyon seçmen kaybetti ama bundan 5 ay sonra yapılan seçimde 5 milyon daha fazla oy aldı. MHP desteğiyle girilen 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde ise bu sayı 3 milyon arttı. Ne var ki MHP’nin bir önceki seçimdeki oyu 5,5 milyon olduğundan burada artış yerine azalma var aslında. 2019 yerel seçimlerinde ortaya çıkan tablo iktidar partilerinin oylarındaki erimenin sürdüğünü gösterdi. Bugünlerdeki anket sonuçları ise AK Parti ve MHP oyları açasından daha da vahim bir ivmenin habercisi.

Bugünlerde ülkenin durumunun iç açıcı olmadığı ortada. Ne Pandemi sürecini ne orman yangınlarını ne ekonomideki sorunları yönetebiliyor bugünkü iktidar. Kendi çekirdek tabanında bile işlerin düzelebileceğine yönelik bir ümit kalmadı. Buna rağmen iktidarın hâlâ gelecekten ümidinin olması son dönemdeki seçimlerde görülen aşırı sıçramaların tekrarlanabileceği ihtimalinin bir tür inanca dönüşmüş bulunmasından.

Oysa özellikle 2014’ten bu yana gerçekleşen seçimlerdeki oy sıçramalarının tesadüfi olmadığı, belirli somut sebeplere dayalı olduğu........

© Karar


Get it on Google Play