We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Üzüm yemek varken bağcıyı dövmenin kimseye faydası yok

7 4 1
08.10.2021

Sahte işyerlerinden yapılan sahte sigortalı bildirimleri, evvelce gayri faal olan işyerinin e-Sigorta şifresini ele geçirmiş veya sahte işyeri dosyası tescil ettirerek e-Sigorta şifresi almış kişilerce e-Bildirge uygulaması üzerinden kendileri tarafından yapılmakta idi.

2020/Temmuz ayı sonrasında ise genel bütçe kapsamındaki kurum ve kuruluşlar ile 5510/ Ek-9. maddesi kapsamındaki sigortalıları çalıştıranlar hariç olmak üzere muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile yapılmaya başlanmıştır.

Muhtasar prim ve hizmet beyannamesi işveren ve meslek mensuplarının yaptıkları sözleşmeye istinaden meslek mensuplarının kendilerine tahsis edilmiş MUHSGK şifresiyle ya da beyannamelerini kendilerinin gönderme hakkı bulunan mükelleflerin MUHSGK 2 şifresi ile gönderilebilmektedir.

MUHSGK 2 şifresinin kısıtlı sayıda mükellefe verildiği dikkate alındığında, sahte işyerlerinden yapılacak sahte sigortalı bildirimleri de anca meslek mensubunun kendisine ait MUHSGK şifresiyle yapılabilecektir.

***

Haliyle paravan şirket kurup, vatandaşları ve SGK’yı dolandıran bu kişiler, SGK bildirimlerini meslek mensupları vasıtasıyla yapabileceklerinden, bundan sonraki süreçte sahte işyerleriyle yapılacak mücadelede meslek mensuplarının en ön safta yer alacağı aşikârdır.

Bu mücadelede bir mesafe kat edebilmek için de öncelikle meslek mensuplarına dikkat etmeleri gereken hususları anlatmak ve meslek mensuplarıyla birlikte mücadele etmek gerekiyor, bu kişilere........

© Karar


Get it on Google Play